A RIBS Kereskedelmi BT.-t 1995-ben jegyezték be Budapesten a Cégbíróságon. Ez a partnerkapcsolat két személy, Roy Katalin és Roy Snehangshu között jött létre, akik egyben házastársak is. Snehangshu, miután különböző minőségben dolgozott kereskedelmi cégeknél Indiában és Oroszországban, új ötlettel állt elő: Innovatív Üzleti Megoldások Nyújtása (Rendering Innovative Business Solutions) üzleti partnereknek; valamit, ami eltér a mai világban mindenütt követett merev, intézményesített üzleti formáktól.

Eltérően a szokásos vállalkozótól, Snehangshu elsődleges célja az volt, hogy a kereskedelem és ipar berkein belül maradva ne egy újabb profitgyártó szervezetet hozzon létre, hanem inkább segítse egy jobb társadalom építését oly módon, hogy képviseleti és közvetítő üzleti szolgáltatásokat nyújt már meglévő szervezeteknek, akik ugyanezért a célért dolgoznak. Katalin inspirálására és értékes intellektuális támogatásával a RIBS szorosan együttműködik hasonlóan gondolkodó emberekkel; olyanokkal, akik forrásait előző alkalmazóik kimerítették, akik különleges képességekkel vagy szakértelemmel rendelkeznek, akik belefáradtak abba, hogy mindennap ugyanabban az időben kell megjelenniük, és valaki más aratja le munkájuk gyümölcsét.

A RIBS Közép- és Kelet-Európa és a volt Szovjetunió piacaira koncentrál, ahol mindketten több évet töltöttek tanulással, utazással és munkával, s ily módon széleskörű tudásra és tapasztalatra tettek szert ebben a régióban, megértve a különleges szociális-politikai struktúrát, a nyelveket, az emberek szokásait és hagyományait, amelyek nagy mértékben befolyásolják a helyi piaci trendeket és gyakorlatot. A cég megalapításának az volt a célja, hogy kreatív és építő segítséget nyújtson az olyan vállalkozásoknak és vállalkozóknak, akik szeretnék igénybe venni a RIBS jelenlegi tulajdonosainak széleskörű tapasztalatát és tudását.

Tehát mit jelent a RIBS?

RIBS a mi esetünkben és magyarázatunkban azt jelenti:
- Rendering Innovative Business Solutions (Innovatív Üzleti Megoldások Nyújtása)
- Representative and Intermediary Business Services (Képviselet és Közvetítő Üzleti Szolgáltatások)
- Re-Inforcement of your existing Business Strategies (Meglévő Üzleti Stratégiája Megerősítése)
- Reliable Informative Business Source (Megbízható Üzleti Információs Forrás)